Over ons

De KBO afdeling “De Lutte” (opgericht op 9 november 1967) is een vereniging voor senioren van vandaag en morgen.

Onze afdeling stelt zich als doel het ontplooien van activiteiten, die gericht zijn op het behartigen van de belangen van senioren en het bevorderen van sociale contacten.
Wij proberen door middel van bijeenkomsten gehoor te geven aan vragen en wensen, die leven bij onze leden.

We bieden hulp, als daarom gevraagd wordt. We bieden onze leden gevarieerde, gezellige, educatieve en sportieve ontspanningsmogelijkheden aan.
Ons gevarieerde programma, wordt jaarlijks aangepast, om aan de doelen te kunnen blijven voldoen.

Ook zoeken we samenwerking met andere verenigingen uit ons dorp, zoals de “Zonnebloem” en “ZijActief”.

Ons gezamenlijk doel is om de leefbaarheid in De Lutte te behouden voor alle leeftijden KBO staat voor ontmoeting en omzien naar elkaar

Misschien is het ook goed te vermelden dat we meer verwijzen naar de diensten die we de leden aanbieden (naast het ledenvoordeel)

Enkele voorbeelden

  • Tien keer per jaar het ledenmagazine
  • HUBA (hulp bij belastingaangifte)
  • Verlenging 75-plussers rijbewijs
  • ANWB Automaatje
  • Juridisch advies (via het Landelijk Bureau)
  • Verwijzing naar site ‘Ledenvoordeel’
  • Fundament gemeente Losser

Externe Links

Nieuwsbrieven